Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za komunál.odpady zo dňa 12.12.2019 uznesením č.10/2019 bod A odstavec 1:
 
 
 
 
Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za komunál.odpady:

VZN-úprava.pdf (566115)

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za kom.odpady a drobné stav.odpady a ost.miest.popl. v znení nesk.úprav

VZN č. 12008.pdf (4092251)

 

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Seniakovce.

 

Kontakt

Obecný úrad Seniakovce
Seniakovce 31
082 03  Lemešany

Jozef Pončák, starosta obce

 

tel.+421 51 7931 216
tel.  0911 83 12 16,

tel. 0903 21 83 96 - starosta


 IČO: 00327751
 DIČ: 2021225712

 
 

Mailový kontakt

obec.seniakovce@zoznam.sk

 

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok - streda

  8:00 - 15:30

Štvrtok

    8:00 - 14:00

Piatok

  voľný deň