Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za komunál.odpady:

VZN-úprava.pdf (566115)

Všeobecne záväzné nariadenia č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za kom.odpady a drobné stav.odpady a ost.miest.popl. v znení nesk.úprav

VZN č. 12008.pdf (4092251)


Obec Seniakovce
 


Kontakt

Obec Seniakovce Obecný úrad Seniakovce
Seniakovce 31
082 03 Lemešany
tel. 051/793 1216
tel. 0911 831216 - starosta
Jozef Pončák, starosta obce

obec.seniakovce@zoznam.sk