Voľby do NR SR 2020 -doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obec.seniakovce@centrum.sk

obec.seniakovce@zoznam.sk

*****************************************************

OZNAM - Voľby do NR SR

Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy Vám oznamuje, že predsada  NR SR Andrej Danko dňa 4.11.2019 , rozhodnutím č. 351/2019 Z.z., vyhlásil voľby do NR SR a určil termín ich konania na sobotu 29.2.2020.

Rozhodnutie č.351 zo dňa 4.11.2019.

Informácia pre voličov SK

Podľa pokynov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré zverejnilo MV SR na svojich stránkach: https://www.minv.sk/?nr20-posta2 môže volič požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o:

1. voľbu poštou
2. hlasovací preukaz,

zaslaním žiadosti "na elektronickú (e-mailovú) adresu: 

obec.seniakovce@zoznam.sk

obec.seniakovce@centrum.sk

******************************************************

 

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Seniakovce.

 

Kontakt

Obecný úrad Seniakovce
Seniakovce 31
082 03  Lemešany

Jozef Pončák, starosta obce

 

tel.+421 51 7931 216
tel.  0911 83 12 16,

tel. 0903 21 83 96 - starosta


 IČO: 00327751
 DIČ: 2021225712

 
 

Mailový kontakt

obec.seniakovce@zoznam.sk

 

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok - streda

  7:30 - 15:30

Štvrtok

   7:30  - 14:00

Piatok

  voľný deň