Dôležité telefónne čísla

 

 

TIESŇOVÉ  ČÍSLA

112

jednotné európske číslo tiesňového volania

 150

hasiči

 155

zdravotná záchranná služba

 158

polícia

 

 

Dôležité  čísla

159

 

mestská polícia Prešov

 18 300

horská záchranná služba

 18 155

letecká záchranná služba

 158

polícia

 

 

Hlásenie porúch a informácie

0850 11 720

poruchová linka SPP

080 123 332-3

poruchová linka VSE

051/7733471

stála služba porúch

VVS, a.s. Prešov

 1181

informácie o tel. číslach T- com

 

 

 

Kedy a aké číslo tiesňového volania zvoliť

 

159

Mestská polícia, Prešov
volajte v prípade mimoriadnej situácie v meste Prešov, t. j. živelnej pohromy, havárie, ohrozenia života, zdravia, majetku, porušovanie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a pod.

112

Koordinačné stredisko, Prešov
Linka tiesňového volania 112, je v platnosti od 1. júla 2003, zákon 129/2002 Z. z.
o integrovanom záchrannom systéme. Ide o univerzálnu linku tiesňového volania. Pri aparáte by mal byť operátor, ktorý dokáže posúdiť, aký typ záchrany potrebujete (hasičov záchranárov, zdravotnícku pomoc alebo zásah polície).
Operačné strediská sú k dispozícii len na úrovni kraja.
Je to číslo, na ktorom sa dovoláte pomoci v Slovenskej republike, aj v celej Európe.

 

150

Hasičský a záchranný zbor, Prešov
v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalostí.

 

155

Zdravotná záchranná služba, Prešov
v prípade ohrozenia života a zdravi
a.

 

158

Polícia (Okresné riaditeľstvo PZ, Prešov)
v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia.

 


Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

svoje meno a číslo telefónu z ktorého telefonujete,
druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod. )
rozsah udalosti (požiar domu, bytu lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa a pod. ),
miesto udalosti,
ak je na miesto udalosti sťažený prístup uveďte spôsob prístupu, smer odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty.

 

 

 

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

 

 

 

 

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Seniakovce.

 

Kontakt

Obecný úrad Seniakovce
Seniakovce 31
082 03  Lemešany

Jozef Pončák, starosta obce

 

tel.+421 51 7931 216
tel.  0911 83 12 16,

tel. 0903 21 83 96 - starosta


 IČO: 00327751
 DIČ: 2021225712

 
 

Mailový kontakt

obec.seniakovce@zoznam.sk

 

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok - streda

  8:00 - 15:30

Štvrtok

    8:00 - 14:00

Piatok

  voľný deň