Zásady prvej pomoci

Prvá pomoc - je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:
zachrániť život,
zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
urýchliť zotavovanie.

Ako postupovať
Bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo,
ako prvého vždy ošetríte najviac postihnutého,
zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia

Ako poskytnúť prvú pomoc
Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
pri bezvedomí - zistite voľnosť dýchacích ciest,
pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie,
pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž srdca,
venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

 

 

Pamätajte !
Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte,
nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,
nahýbajte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné

Zasady-poskytovania-prvej-pomoci.pdf (214,5 kB)

 

 

 

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Seniakovce.

 

Kontakt

Obecný úrad Seniakovce
Seniakovce 31
082 03  Lemešany

Jozef Pončák, starosta obce

 

tel.+421 51 7931 216
tel.  0911 83 12 16,

tel. 0903 21 83 96 - starosta


 IČO: 00327751
 DIČ: 2021225712

 
 

Mailový kontakt

obec.seniakovce@zoznam.sk

 

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok - streda

  8:00 - 15:30

Štvrtok

    8:00 - 14:00

Piatok

  voľný deň