Územný plán obce

Územnýplán obce Seniakovce a všeobecne záväzne nariadenie číslo 2/2007 zo dňa 29.4.2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť územného plánu obce Seniakovce boli schválené obecným zastupiteľstvom v Seniakovciach dňa 29.4.2007 uznesením číslo 15/2007. Účinnosť nadobudlo dňa 29.5.2007.

 
SENIAKOVCE- voda, kanal.pdf (592,4 kB)
SENIAKOVCE-elektro, plyn.pdf (595,4 kB)
SENIAKOVCE-komplexny.pdf (472,8 kB)
SpoločnýÚPNLemesany +zaväzná časť.doc (762 kB)
ÚPN SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBCE SENIAKOVCE čistopis.doc (596 kB)
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SENIAKOVCE.doc (81 kB)


Obec Seniakovce
 


Kontakt

Obec Seniakovce Obecný úrad Seniakovce
Seniakovce 31
082 03 Lemešany
tel. 051/793 1216
tel. 0911 831216 - starosta
Jozef Pončák, starosta obce

obec.seniakovce@zoznam.sk