Územný plán obce

Územnýplán obce Seniakovce a všeobecne záväzne nariadenie číslo 2/2007 zo dňa 29.4.2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť územného plánu obce Seniakovce boli schválené obecným zastupiteľstvom v Seniakovciach dňa 29.4.2007 uznesením číslo 15/2007. Účinnosť nadobudlo dňa 29.5.2007.

 
SENIAKOVCE- voda, kanal.pdf (592,4 kB)
SENIAKOVCE-elektro, plyn.pdf (595,4 kB)
SENIAKOVCE-komplexny.pdf (472,8 kB)
SpoločnýÚPNLemesany +zaväzná časť.doc (762 kB)
ÚPN SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBCE SENIAKOVCE čistopis.doc (596 kB)
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SENIAKOVCE.doc (81 kB)

 

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Seniakovce.

 

Kontakt

Obecný úrad Seniakovce
Seniakovce 31
082 03  Lemešany

Jozef Pončák, starosta obce

 

tel.+421 51 7931 216
tel.  0911 83 12 16,

tel. 0903 21 83 96 - starosta


 IČO: 00327751
 DIČ: 2021225712

 
 

Mailový kontakt

obec.seniakovce@zoznam.sk

 

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok - streda

  8:00 - 15:30

Štvrtok

    8:00 - 14:00

Piatok

  voľný deň